NLP koolitus

Minu elus tekkis mingil hetkel vajadus tunnetada, miks ma tegelikult siin ilmas elan. Soomlane Tommy Hallsten on öelnud, et me elame enamasti nagu turuplatsil, sebides ja trügides, aga vahel on tarvis tõusta mägedesse, et elule avarama pilguga vaadata. Just seda ma tegin, kui otsustasin 2002. aastal minna õppima NLP (Neuro Lingvistiline Programmeerimine) kursustele. Need üheksa kuud muutsid tugevasti mu maailmapilti. Leidsin üles oma sisemise rõõmu, mis igapäevaelus kaduma kippus. Õppisin nägema uskumuste ja väärtuste mõju meie elule ja märkama iga inimese tegevuse taga tema positiivset kavatsust. Too kursus tekitas minus huvi edasi uurida, kuidas tulla toime igapäevapingetega ja kuidas leida iseendas motivatsiooni. Nii järgneski praktiku kursusele meistrikursus 2008. aastal. Aga et ükski kursus ei tee veel meistriks, kui õpitut ellu ei rakenda, siis edasi aina lugesin ja püüdsin teadmised oskusteks muuta. Jälle lugesin ja katsetasin loetut oma elus. Nii leidsin selle, mis minu elus toimis. Eriti hästi mõistsin kogu omandatu kasulikkust siis, kui mu elus oli keeruline periood. Tulin sellest olukorrast läbi hingeliselt hoopis tugevamana kui varem olin. Ja nii oligi loogiline jätk, et 2012. aastal läksin taas õppima, seekord siis treeneriks. Aastast 2013 võin seda, mida oskan, mitte ainult oma elus rakendada, vaid ka teiste hüvanguks kasutada. Kursus andis NLP treeneri rahvusvahelise sertifikaadi.

Pidev areng on minu jaoks väga tähtis. Seega pole ma lõpetanud õppimist ka praegu. Kuni elan, niikaua püsib positiivne arendav uudishimu elu vastu. Olen valmis oma teadmisi ja oskusi, inimese sisemise motivatsiooni arendamist ja NLP tehnikaid ka teistega jagama.

NLP on rakenduspsühholoogia suund, mis annab vahendid inimesele oma elukäsitluse kujundamiseks. NLP on mõttelaad, kus inimene ise saab luua oma edukuse ja rõõmu. Selleks tuleb osata kasutada ja arendada oma võimeid, kuidas mõtelda, ütelda ja tegutseda. NLP on vahend oma tõelise potentsiaali avamiseks.