No Comments
Smoke sauna

Suitsusaun vanal Võromaal

18-minutiline film on valminud Võro Instituudi tellimusel ja tutvustab suitsusauna traditsiooni. Film on võro, eesti ja inglise keeles. Pikka varianti saab vaadata Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu suitsusaunu tutvustaval leheküljel.

Link http://www.rahvakultuur.ee/vkpnimistu/index.php?page=Public.Knowledge&id=149

Filmist valmis ka lühendatud variant inglise keeles pikkusega 10 minutit „Smoke sauna in Võromaa“  ÜRO UNESCO pärandi komisjonile näitamiseks. Film oli üks osa materjalidest, mille alusel otsustati arvata vana Võromaa suitsusauna traditsioon säilitamist väärivaks ja lülitati 2014. aastal UNESCO kultuuripärandi nimekirja.